Tõru mure

Armsal väiksel tammetõrul
oksa küljes meel on mõru,
suule tekib nutuvõru.
Miks ma maitsen nõnda mõru?
Ei leidu kedagi, kes sooviks
tõrust ampsu võtta prooviks.
Aga väikse tõru õnneks
valmistumas pikaks lennuks
on toonekurg, kes võtaks
moonakotis kaasa eineks
mõne tõru linnupetteks,
siis kui sügis jõuab kätte
ja Aafrikasse võtab ette
reisi, milleks pole mitte
tehtud ega nähtud ette
rändlindude pakette.
Tõrul rõõmsaks muutus meel,
peagi kurega nad teel.
Õnneks leidub kotis veel
maitseks suhkur ja kaneel.