K&T

(pulmapäevaks)

Üle pilvevälja lendas
koos kaks väikest turteltuvi,
üht sõnumit see kandis endas –
veel kestab kuum ja kaunis suvi,
ent teie päralt päev on täna.
Temalt tõotuse saad sina,
ses rohkem ütleb pilk või sõna
kui pikad kirjapandud read.
Neist südameis saab suurem tunne.
Võtke kaasa ainult head
sellest, mis on olnud enne.
Päevast päeva kõigest väest
otsige ja leidke õnne.
Hoidke kindlalt kinni käest,
siis on veelgi kindlam meel,
kui koos kõnnite sel teel.
Mis on õige, kestku veel
kuniks kaugel kustub päike,
langenud on viimne puu,
suurest ilmamerest jäänud
on maapeal ainult veesilm väike,
taevast kadunud on kuu
ja aeg on igavikuks saanud.