“Mina olen Eesti”

Kesk toonast karget külma

ma ei tulnud ise ilma,

ma ei sündinud, mind loodi.

Miski andis jõudu loota,

julgust aja kulgu muuta.

Oma vanemate moodi

olin tollal, olen nüüdki.

Kõik mu ilmed ja mu loodki,

iga sõna, pilt ja tegu

on mu tegijate nägu.

See ei olnud üldse ammu,

kuid palju vett on sellest ajast

läbi käinud Emajõest

ja igast pisemastki ojast.

Ma saan iseolemise rammu

mereveest ja mullapinnast,

julgust oma neljast vennast,

tuge oma noorest õest.

Ja sada tuhat sammu

olen teinud sellel teel,

kuid pärast sadat aastat veel

ma pole ikka kuskil päral.

Küllap tunnete mu ära,

olen väike ja ka suur.

Ma ei jookse ega puhka,

hing on vana, keha noor.

Vaata minu seljas nahka,

sinna aeg on kündnud vaod,

aga minu kehajaod,

mis vastu maad ja Läänemerd,

janunevad värsket verd,

uusi tuuli, sooja päikest.

Rasket tööd ja musta leiba,

muret, rõõmu, suurt ja väikest

võib mu igast küljest leida.

Kaugel olles tahan koju,

et siis tahta jälle minna

kodukülast suurde linna.

Mul ei ole kindlat kuju,

olen erineva moega

oma nägijate silmis.

Mul ei ole tarvis aega,

ma ei saagi valmis.